สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลนาดี
290 หมู่ 8
ต.นาดี
อ.หนองแสง
จ.อุดรธานี
 41340

       เบอร์ติดต่อ

      
 ทรสำนักปลัดเทศบาล 0-4213-4060-0
โทรสาร 0-4213-4060


Email : Nadinongsang@gmail.com